Απόφοιτη τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Αθηνών με ειδικότητα στα αθλητικά άλματα. 
Αθλήτρια Στίβου.
Πιστοποιημένη instructor ομαδικών προγραμμάτων (Group Exercise Leader) από τον Ιδιωτικό Φορέα Studio One στα εξής αντικείμενα: 
- group resistance training
- group cardio training
- tae box
Απόφοιτη της ιδιωτικής σχολής Studio One ως Health & Fitness Professional .

Copyright 2018 by theConcept  |  Privacy Statement  |  developed by exploria