Η Τετραετής επίδραση της άσκησης στην κόπωση και τη σωματική δραστηριότητα σε ασθενείς με καρκίνο

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση μελέτης με θέμα την επίδραση της άσκησης στην κόπωση και την σωματική δραστηριότητα σε ασθενείς με καρκίνο.

Αρχικά αναφέρεται πως, στην προηγούμενη τυχαιοποιημένη μελέτη ελεγχόμενης φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με καρκίνο (PACT), βρέθηκαν ευεργετικά αποτελέσματα ενός προγράμματος παρακολούθησης 18 εβδομάδων, υπό επίβλεψη, στην κόπωση σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού ή του παχέος εντέρου που υποβλήθηκαν σε ανοσοενισχυτική θεραπεία. Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, η παρούσα μελέτη αξιολόγησε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του προγράμματος άσκησης στα επίπεδα κόπωσης και σωματικής άσκησης 4 χρόνια μετά τη συμμετοχή στη μελέτη PACT.

Η αρχική μελέτη ήταν μια δίπλευρη, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που συγκρίνει ένα πρόγραμμα άσκησης 18 εβδομάδων, υπό επίβλεψη, με τη συνήθη φροντίδα μεταξύ 204 ασθενών με καρκίνο του μαστού και 33 ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου που υποβλήθηκαν σε επικουρική θεραπεία. Aπό τους 237 συμμετέχοντες στο PACT, 197 συμμετέχοντες επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στις 4ετές μετρήσεις και από αυτούς, 128 ασθενείς συμφώνησαν.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα κόπωσης και φυσικής δραστηριότητας στα 4 έτη μετά την έναρξη και υπήρξε σύγκριση με τα επίπεδα κατά την έναρξη, μετά την παρέμβαση (18 εβδομάδες μετά την έναρξη) και σε 36 εβδομάδες μετά την έναρξη.

Στα αποτελέσματα της μελέτης τονίζεται πως, οι αναλύσεις μεικτών επιδράσεων για θεραπεία έδειξαν ότι ασθενείς με καρκίνο στην ομάδα παρέμβασης ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέτριας έως έντονης συνολικής σωματικής δραστηριότητας (141,46 λεπτά / εβδομάδα μετά από 4 χρόνια σε σύγκριση με τη συνήθη ομάδα φροντίδας. Επιπλέον αναφέρεται πως, οι καρκινοπαθείς στην ομάδα παρέμβασης τείνουν να παρουσιάζουν λιγότερη σωματική κόπωση στα 4 χρόνια μετά τη βασική γραμμή σε σύγκριση με τη συνήθη ομάδα φροντίδας.

Στα τελικά συμπεράσματα επισημαίνεται οτι, οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού ή του παχέος εντέρου που συμμετείχαν στην παρέμβαση άσκησης 18 εβδομάδων έδειξαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας και τάση για χαμηλότερα επίπεδα σωματικής κόπωσης 4 χρόνια μετά την έναρξη.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι η άσκηση κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

Πηγή: Witlox, L., Hiensch, A. E., Velthuis, M. J., Steins Bisschop, C. N., Los, M., Erdkamp, F., Bloemendal, H. J., Verhaar, M., Ten Bokkel Huinink, D., van der Wall, E., Peeters, P., & May, A. M. (2018). Four-year effects of exercise on fatigue and physical activity in patients with cancer. BMC medicine, 16(1), 86. https://doi.org/10.1186/s12916-018-1075-x

Αρχική προέλευση άρθρου: www.inmedhealth.gr

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc candidate “Rehabilitation Sciences”

ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ THE CONCEPT

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας Master Trainer του Club θα επικοινωνήσει μαζί σου άμεσα
για μία Δωρεάν εξειδικευμένη προπόνηση της επιλογής σου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | © COPYRIGHT 2021 BY THECONCEPT | PRIVACY STATEMENT
Scroll to Top